Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Faber Electronics ontwerpt, vervaardigt, programmeert, test, distribueert en repareert elektronische apparatuur voor klanten. Wij doen dit op een maatschappelijk verantwoordelijke wijze waar het gaat om welzijn, klimaat en het scheppen van economische waarde. Middels deze MVO-verklaring doen wij een toezegging aan onze afnemers, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden over hoe wij invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De basis van ons handelen wordt gevormd door het respecteren van en handelen naar nationale en internationale wet- en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. Faber Electronics stelt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen de mens, het milieu en economische waarde centraal. Door de juiste balans tussen deze verschillende factoren kunnen wij duurzaam succesvol zijn.

Medewerkers
Wij investeren in onze mensen en zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Er is speciale aandacht voor de ergonomie van de werkplek, gecombineerd met een focus op kwaliteit en efficiency. Faber Electronics neemt verantwoordelijkheid voor jongeren en biedt hen stage- en afstudeerplaatsen. We zijn een erkend leerbedrijf en hebben daarnaast speciale aandacht voor de oudere medewerkers. Bij werving en selectie wordt gekeken naar de competenties van de toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. Wij stimuleren gezond leven door het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, het aanbieden van fitnessabonnementen en de mogelijkheid om tijdens pauzes wandelingen te maken in een park.

Bedrijfscultuur
We hebben aandacht voor elkaar en onze omgeving. Bovendien zijn we gedreven in wat we doen: het is meer dan werk alleen. We staan voor een persoonlijke aanpak en zijn makkelijk toegankelijk voor onze relaties. Faber Electronics communiceert op een open en eerlijke manier over het beleid en de toekomstplannen. Wij reduceren energieverbruik in ons bedrijfsgebouw door te investeren in duurzame technologie waardoor energie wordt teruggewonnen.

Afval
Wij dragen zorg voor een efficiënt gebruik van materialen en verpakkingen. Alle klanten hebben de mogelijkheid om te kiezen voor vervoer in herbruikbare verpakkingen.

Omgeving
Wij gaan respectvol en zorgvuldig om met onze omgeving. Zo voorkomen we weerstand en creëren we draagvlak bij omwonenden.