Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en leveringen van Faber Electronics BV zijn de algemene voorwaarden van de Metaalunie van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476471.

Download hier de Algemene Voorwaarden van de Metaalunie